Funkcje wykładnicze i logarytmiczne - zastosowanie w fizyce
(FWL)

Kurs dotyczy korelacji międzyprzedmiotowej matematyki i fizyki w zakresie funkcji wykładniczej i logarytmicznej.