3. Ruch
(gim3)

Ważny dział, każdy uczestnik ruchu drogowego (również pieszy i rowerzysta) powinien go poznać.