12. Optyka
(gim12)

Optyka geometryczna i falowa, czyli czemu widzimy świat tak, a nie inaczej.