2. Wewnętrzna budowa materii
(Chem_gim_2)

Kurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum oraz zawiera treści z rozszerzonym programem nauczania chemii. Zadaniem kursu jest wprowadzenie zagadnienia budowy materii.