3. Powietrze i jego składniki
(CH_gim_3)

Kurs przeznaczony jest dla uczniów pierwszej klasy gimnazjum. Przedstawione tu zostało powietrze jako mieszanina różnych gazów, których właściwości poznamy. Omówione tu są również substancje, które są zanieczyszczeniami powietrza i poznamy metody ich usuwania.